Babysimsassistent


Evenemangsdetaljer

Denna utbildning pågår från 26 januari 2019 till 27 januari 2019. Nästa tillfälle är 26.1 2019

Ledare: Lena Andersson-Stenquist

Lokal: Filbornabadet

Lämplig för: Babysim

Kommande datum:


Babysim är en aktivitet i vatten för barn upp till 2 år med fokus på lek utan prestationskrav. Babysim stimulerar barnet att träna motorik samt utveckla vattenvana och vattensäkerhet. Ett av målen är att barnet självständigt ska kunna ta sig i vattnet och under vattenytan, upp till ytan, sedan återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten. Ett delmål i babysim är sociala kontakter och att främja kontakten mellan barn och förälder.

Kursen Babysimsassistent är steg 1 av 2 i utbildningen till Babysiminstruktör och riktar sig till dig som vill få större insikt i hur verksamhet för de allra yngsta bör bedrivas.

För att delta i Babysimsassistent ska du under kalenderåret uppnå lägst 18 års ålder, ha en godkänd och gällande HLR-utbildning för vuxna, samt vara simkunnig.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Medtag därför badkläder.

Anmälan via Svenska Simförbundets hemsida senast 20.12!
http://www.svensksimidrott.se/Utbildning/sokdinutbildning2/?eventid=1159889&sisuorgid=77