Simlinjeinstruktör 2-8


Evenemangsdetaljer

Denna utbildning pågår från 17 november 2018 till 5 januari 2019. Nästa tillfälle är 3.1 2019 09:00

Ledare:

Lokal: Stokholms Simförbund

Lämplig för: Simlinjeinstruktör 2-8

Kommande datum:


Simlinjeinstruktör 2-8 år (SI 2-8 år) utgår från de intentioner som finns i simlinjen När du är godkänd i denna nivå kan du ansvara för simundervisning och vattenvanegrupper för barn från ca 2 år till ca 8 år.
Efter genomgången SI 2-8år kurs har du fått kunskaper och behörighet att arbeta självständigt med och ansvara för simundervisning. Kursen omfattar 3×20 timmar. Du ska vara godkänd SA för att gå SI.

Inbjudan, anmälan senast 30.10