Grupper 2022/23

Grupper 2022/2023

Ålands Simförening har simgrupper på olika nivåer, från babysim till Masters-simning. På motionsnivå och tävlingsnivå. Vi har majoriteten av grupperna i Mariebad men har även grupper på Ålands Idrotts Center i Godby.

Grupperna beskrivs här nedan, dels med krav och målsättning, dels med ungefärlig ålder för deltagarna (vissa grupper) för att underlätta hur man kan tänka då man anmäler sig/sitt barn, givetvis hjälper vi även till att hitta rätt nivå på grupp (ta då kontakt med info@asf.ax).

Sim-året följer skolterminerna, så anmälning till grupperna sker i juni (i huvudsak) och sen har man sin plats både höst- och vårtermin, om man inte skriftligen avbokar sin plats till mejl: info@asf.ax eller PB 72, 22100 Mariehamn.

Säsongen 22/23 görs anmälningarna via Suomisport, som förra säsongen, så då behöver man ha en Suomisport profil. Länk till info om Suomisport

GRUPPER säsongen 22/23

Babysim: ålder 3-12månader + bägge föräldrar/annan vuxen, i terapibassängen, vattentemperatur 32-34 grader. (OBS! Barnet är den som anmäls till gruppen)

Terminsavgift 155€.

Minisim: ålder: 1-3år + bägge föräldrar/annan vuxen, i terapibassängen, vattentemperatur 32-34 grader. (OBS! Barnet är den som anmäls till gruppen)

Terminsavgift 155€.

Familjesim: ålder 3-7år + en förälder/annan vuxen, i terapibassängen, vattentemperatur 32-34 grader. (OBS! Barnen är de som anmäls till gruppen)

Terminsavgift 155€.

Simlekis: ålder från 4år, ingen förälder med i vattnet, gruppen simmar i terapibassängen.
Mål: bli vatten-van och lära sig flyta, glida framåt med ansiktet i vattnet på och under ytan.

Terminsavgift 110€

Simskola: i terapibassängen.

Mål: simma 10m på mage och rygg, lära sej flyta och glida fram.

Terminsavgift 110€.

Teknikskola: i motionsbassängen, grunda delen.

Krav: simskola eller motsvarande kunskaper.
Mål: simma 50m på mage samt 25m på rygg.

Terminsavgift 110€. Höstterminensavgift anpassad till 83€ p.g.a Mariebads renovering och därmed kortare termin.

Medleyskola: i motionsbassängen djupa delen.
Krav: teknikskola eller motsvarande kunskaper.
Mål: simma 200m varav minst 50m på rygg, simma 100m medley

Terminsavgift 145€. Höstterminens avgift anpassad till 105€ p.g.a Mariebads renovering och därmed kortare termin.

Utmanare: 

Krav: simma 100m medley
Mål klara pokal ett i utmanare, samt utveckla de fyra simsätten
(Utmanartävlingar: https://www.asf.ax/simsektionen/utmanartavlingar/ )

Terminsavgift 145€.

Fortsättare: 

Krav pokal 1. Mål: Pokal 2 samt simma längre sträckor på tävling.

Terminsavgift 165€.

UMK 1: 

Krav Pokal 3, god nivå på 400m frisim och 200m medley.
Mål: utvecklas på 400m medley samt utveckla specialsimsätten.

Terminsavgift 210€.

UMK 2: Krav pokal 2 samt tävlingserfarenhet.
Mål: Denna grupp har mera fokus på det sociala i att simma, än tävlingsinriktning. Man kanske har simmat i UMK och vill tävla, men inte göra en regelrätt tävlingssatsning.

Terminsavgift 165€.

Ungdomsgruppen: ålder 13-18år.

Krav: kandidaten.
Mål: Utveckla alla simsätt. Förbättra Teknik och simkapacitet.

Terminsavgift 145€.

Märkesgrupp yngre: ålder 8-12år. STARTAR EJ PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

Krav simma 200m (minst 50 på rygg).
Mål: Utveckla alla simsätt. Möjlighet att ta teknikmärken, längmärken samt Svenska Simlinjens Magistermärken.

Terminsavgift 110€. Höstterminens avgift anpassad till 83€ p.g.a Mariebads renovering och därmed kortare termin.

Märkesgrupp äldre: ålder från cirka 10år.STARTAR EJ PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

Krav: Järnmagistern. (motsvarar ungefär Finska livräddningsförbundets kandidat)
Mål: utveckla alla simsätt. Möjlighet att ta teknikmärken, längmärken samt Svenska Simlinjens Magistermärken.

Terminsavgift 110€. Höstterminens avgift anpassad till 83€ p.g.a Mariebads renovering och därmed kortare termin.

Vuxenteknik:

Förkunskaper: vattenvana.
Mål: Simma frisim med god Teknik och grunderna i övriga simsätt.

Terminsavgift 140€.

Masters:

Förkunskaper: Grundläggande Teknik i alla simsätt.
Mål: förbättra Teknik, simkapacitet.

Terminsavgift 140€.

Fridykning för yngre ålder 14-18år.

Dyker tillsammans med de vuxna.
Mål: ge förutsättningar för personer som är intresserade av fridykning att utöva fridykning i bassäng på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Träningsinnehållet anpassas efter deltagares önskemål och nivåer.

Terminsavgift 55€. Höstterminens avgift anpassad till 42€ p.g.a Mariebads renovering och därmed kortare termin.

Fridykning för vuxna ålder från 18år och uppåt.

Dyker tillsammans med ungdomarna.
Målsättning är att ge förutsättningar för personer som är intresserade av fridykning och rutinerade fridykare att utöva fridykning i bassäng på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Träningsinnehållet anpassas efter deltagares önskemål och nivåer.

Terminsavgift 85€. Höstterminens avgift anpassad till 64€ p.g.a Mariebads renovering och därmed kortare termin.

VÄNTELISTA: Om gruppen du önskar simma i är full kan du mejla till info@asf.ax så ställer vi upp dej i väntelista till gruppen/grupperna du önskar. Har du inte mejl kan du ringa 04573457785 och lämna ett meddelande med vilken grupp ni vill köa till, samt kontaktuppgifter.
När det blir lediga platser tar vi kontakt per mejl. (eller telefon)

Grupperna startar förutsatt att det är tillräckligt många simmare anmälda samt att det finns ledare/assistent till grupperna.

Anmälan till grupper säsongen 22/23
När vi fått beviljat bassängtider och har gjort klar schemat och alla grupper, lägger vi upp anmälningslänkar till grupperna, här på hemsidan.

Anmälan öppnar en vecka tidigare för befintliga simmande ÅSF medlemmar. Ni får via meddelande i Suomisport alla anmälningslänkarna.

Meddelandet skickas till de medlemmar som står i MEDLESREGISTRET i Suomisport.

Kolla i din Suomisport app under medlemmar att du ÄR medlem och därmed får meddelandet!

Och håll utkik i meddelande i Suomisport under juni månad.

I meddelandet framgår ÅSFs alla sim-grupper och info om hur man anmäler sig. Grupperna har ett begränsat antal platser.

TERMINSTIDER FÖR GRUPPERNA:

Höstterminen

UMK 1: vecka 31-52, börjar säsongen i ÅIC p.g.a att Mariebad renoverar sin motionsbassäng
UMK 2: vecka 33-52 , börjar säsongen i ÅIC p.g.a att Mariebad renoverar sin motionsbassäng
Fortsättare: vecka 34-50, börjar säsongen i ÅIC p.g.a att Mariebad renoverar sin motionsbassäng
Utmanare: vecka 34-50, börjar säsongen i ÅIC p.g.a att Mariebad renoverar sin motionsbassäng

Babysim, minisim, familjesim, simlekis, simskola: vecka 35-50
Teknikskola medleyskola, märkesgrupper, ungdomsgruppen: vecka 39/40-50 sen terminsstart för alla utom teknikskolagrön som är i ÅIC, p.g.a att Mariebad renoverar motionsbassängen.

Vuxenteknik och Masters 35-50

Fridykare vecka 39-50 sen terminsstart p.g.a att Mariebad renoverar motionsbassängen.

LEDIGHETER: Höstlovet och sportlovet simning som vanligt, om inget annat uppges. Röda dagar ingen simning om inte annat uppges i Suomisport. Alla tillfällen finns inlagda i Suomisport, så vid tvekan kan man alltid se om det är simning där.

Vårterminen:

UMK 1: vecka 1-26
UMK 2: vecka 1-26
Fortsättare: vecka 2-25
Utmanare: vecka 2-22

Babysim, minisim, familjesim, simlekis, simskola: vecka 2-21
Teknikskola, Medleyskola, Märkesgrupper, Ungdomsgruppen: vecka 2-21
Vuxenteknik Godby, Masters och Fridykare vecka 2-21

LEDIGHETER: Röda dagar ingen simning om inte annat uppges i Suomisport. Alla tillfällen finns inlagda i Suomisport, så vid tvekan kan man alltid se om det är simning där.

Vi ser fram emot en ny säsong med många nya och gamla ÅSF medlemmar 😊