Vad är vattenpolo?

Vad är vattenpolo?

  • bollsport som växer kraftigt, både i Norden & internationellt
  • kontaktsport där man bara får röra bollen med en hand
  • bollen inte får vara under vattnet
  • gummiaktig bollyta så man kan greppa bollen ordentligt

I maj 2016 började det spelas vattenpolo här på Åland. I nuläget är vi ett 20-tal aktiva spelare. Alla får börja spela hos oss, vi lär också ut modern simteknik för de som är svaga simmare.