Simställen, ny funktion på hemsidan

Nu finns möjlighet att lägga till platser lämpliga för Öppet Vattensimning.

Början är ett formulär där man kan mata in uppgifter om platser och förutsättningar. Så småningom kommer vi att sätta ihop det till en karta och lista med platserna.

Formuläret hittar du på….
Simställen på Åland