Sektionsledning OW

Sektionsledning

Ledningen  ansvarar för att hålla styrdokumentet uppdaterat samt att planera verksamheten. De ansvarar också för planeringen av Bomarsund Open Water, som 2019 har status som FM i Öppet Vatten.