Sektionsledning OW

Sektionsledning

Ledningen  ansvarar för att hålla styrdokumentet uppdaterat samt att planera verksamheten. De ansvarar också för planeringen av Bomarsund Open Water Challenge, som 2018 har status som FM i Öppet Vatten.