Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningar

Nedan finns en sammanställning av de register som föreningen ansvarar för och länkar till respektive registerbeskrivning och eventuella registerbiträden.

Kjell Hansen ansvarar för att listan med registerbeskrivningar är aktuell och uppdaterad.

Register

Hemsidan

Flickr

Membra

Tävlingsdatabaser i Grodan

Resultat och statistikdatabasen

Funktionärsregistret

Tävlingsresor