Terminsavgifter

AVGIFTER FÖR SÄSONGEN 24/25

Våra avgifter består av medlems- och terminsavgift.

Alla aktiva deltagare ska betala medlemsavgift, som varit 10,00€ per säsong (fastställs på årsmötet i oktober och faktureras då ut i Suomisport appen) medlemsavgiften betalas oberoende när man börjar simma under säsongen.

Perioden för medlemsavgiften 1.8-31.7. Terminsavgiften betalas höst och vårtermin.


HÖSTTERMIN 2024

baby, mini och familje-sim, per barn med förälder/föräldrar, 170€.

NY Syskongrupp barn 1: 170€ barn 2: 140€.

simlekis och simskola, 120€.

teknikskola Godby, 120€.

teknikskola Mariebad pga senare start/Mariebads renovering, 75€.

medleyskola pga senare start/Mariebads renovering, 100€.

utmanare, 160€.

T1, 195€.

UMK 245€.

märkesgrupp i Mariebad, pga senare start/Mariebads renovering 75€.

NY ungdom i Mariebad simmar 1 dag/vecka, 120€.

märkesgrupp Godby, 120€ (om gruppen startar är under planering ännu).

ungdom i Godby simmar 2 ggr/vecka, 160€.

masters och vuxen teknik, 155€.

fridykning deltagare över 18år, 55€.

fridykning deltagare yngre än 18år, 80€.

parasimning, 170€.

VÅRTERMINEN 2025

baby, mini och familje-sim, per barn med förälder/föräldrar, 175€.

Syskongrupp barn 1: 170€ barn 2: 140€.

simlekis och simskola, 125€.

teknikskola Godby, 125€.

teknikskola Mariebad, 125€.

medleyskola, 160€.

utmanare, 160€.

T1, 195€.

UMK, 245€.

märkesgrupp i Mariebad, 125€

NY ungdomsgrupp i Mariebad simmar 1 dag/vecka, 120€.

NY märkesgrupp i Godby, 125€ (om gruppen startat)

ungdomsgrupp i Godby simmar 2 ggr/vecka, 160€.

Masters och Vuxen teknik, 155€.

Fridykning deltagare över 18år, 60€.

Fridykning deltagare yngre än 18år, 90€.

Parasimning, 170€.

Fastställt styrelsemöte maj 2024