Simlinjen, nivå 1

Simlinjen nivå 1

Vattenvana och aktiv start

Utvecklingsstadium 1 riktar sig till verksamhet för de allra yngsta barnen och deras föräldrar. Fysisk aktivitet är nödvändigt för en hälsosam utveckling av barn och påverkar bland annat kognitiv förmåga, koordination, generella motoriska färdigheter, känslor, fantasi, självkänsla, självförtroende och sociala färdigheter.

Ålder

  • 0-4 år

Syfte

  • Att barnet blir vattenvant och grundlägger ett intresse för simning som fysik aktivitet.
  • Att lägga grunden för en hälsosam utveckling av generella motoriska färdigheter genom att stimulera till daglig fysisk aktivitet.

Slutmål

  • Barn och föräldrar ska ha ett intresse för vatten och simning.
  • Barnet ska vara vattenvant och kunna utföra elementära rörelser i de fyra simsätten.
  • Barnet ska vara medvetet om sitt kroppsläge i vatten.

Babysim

Babysim är verksamheten där barn som är yngre än 2 år badar tillsammans med vuxen under ledning av en babysimsinstruktör.För babysim ska vattnets temperatur vara minst +32° C. I det varma vattnet kan barnet röra sig fritt – sträcka och böja alla kroppsdelar, till att börja med reflexmässiga rörelser, men sedan mer och mer medvetna rörelser.

Babysim är under lek och utan prestationskrav. Babysim stimulerar barnet att träna motorik samt utveckla sin vattenvana och vattensäkerhet. Ett av målen är att barnet självständigt ska ta sig i vattnet och under vattenytan, upp till ytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten.

Ett delmål i babysim är sociala kontakter. Babysim främjar kontakten mellan barn och förälder.

Förkunskaper

Barnet ska ha läkt navel och väga minst 4 kg och vara van vid samma vattentemp som det är i bassängen.

Lektionstid

Max 30 minuter i vattnet för barn under 8 månader, för övriga max 45 minuter.

Gruppstorlek

Max 8 barn per ledare.

Minisim

Minisim är en aktivitet i vatten för barn mellan två och fyra år. Tillsammans med en ledare utforskar föräldrar och barn vattnet genom lek och målrelaterade övningar. Aktiviteten är inriktad på vattenvana samt de elementära grunderna i de fyra simsätten.

Minisim är fortsättningen på babysim och bygger på vattenvana, lek och lust till vatten. Målsättningen för minisimsverksamhet måste utgå ifrån det enskilda barnet där förutsättningarna skiftar.

Minisimverksamhet kan bedrivas på grunt eller djupt vatten samt med eller utan föräldrar. Finns det möjlighet är det fördelaktigt att bedriva verksamheten i en varmvattenbassäng med runt 30 grader varmt vatten.

Lektionstid

Ca 45 minuter vid föräldrarmedverkan, annars 30 minuter.

Gruppstorlek

Med föräldrar 8 barn/ledare, utan föräldrar 4-6 barn/ledare.

Simlinjen, översikt