Uppdaterad föreningshandbok

Föreningshandboken är uppdaterad med kostnader och principer för tävlingar och läger.

Kostnader och principer för tävlingsresor

Aktiva

Aktiva deltagaren har följande självkostnad på resor säsongen 2023–24.

– Dagresa till Sverige                  20 euro (start på morgonen och hem samma dag)

– Resa med 1 övernattning     50 euro (gäller Sverige och Finland)

– Resa med 2 övernattningar 100 euro (gäller Sverige och Finland), följande nätter 50 euro

– Resa till FM tävlingar              100 euro          

Tränaren

Betalas lön för timmar som är rimligt (i förstahand den tiden som tränaren är vid bassängen)

Dagtraktamente enligt skattemyndighetens anvisningar. Till exempel om resan innebär två rätter som föreningen bekostar, betalas ej dagtraktamente. Km-ersättning betalas om tränaren har bil på resan.

Chaufförer

För behövande chaufförer betalas boende och resor men ej km-ersättning eller mat.

Medföljande vårdnadshavare

Bekostar eget boende och mat. Resan med samma bokning ingår.

Annat

Tävlingsresor utöver tävlingskalender bekostar den aktiva själv utom startavgifter. Sådana resor ska alltid godkännas av den aktivas tränare.

Kostnader och principer för läger

För läger under säsongen 2023–24 bidrar föreningen den aktiva enligt följande.

– Läger utanför Åland 100 euro

– Läger på Åland            30 euro

Utöver det betalar föreningen medföljande tränarens boende, lön och resor samt banhyror på lägret.

Läger måste vara i god tid planerad och planen samt budget måste godkännas av styrelsen.

De aktiva kan samla in pengar för lägret som sedan minskar kostnader.

SFI Intro läger
Föreningen står för kostnader för deltagande av SFI Intro läger. Tränaren gör beslut vem deltar på lägret. Deltagande max. 1-4 aktiva och 1 tränare.