Utbildning

Utbildning

Föreningen har ambitionen att ha välutbildade ledare och ledarutbildningen ska för simsektionens del följa den svenska Simlinjen. Även Småbarnssektionens och Motionssektionens ledare bör åtminstone ha gått igenom Simidrottsledare i Simlinjen och utöver det vara simlärare eller babysimsinstruktörer.

Ålands Idrotts Grundutbildning för tränare, ihop med simidrottsledare är önskvärt hos alla ledare och assistenter.

Utbildningskommittén ska också se till att föreningens aktiva ledare och funktionärer har nödvändiga kunskaper i HLR och Första Hjälpen.

Funktionärskurser för tävlingssimning ligger också inom gruppens ansvar. Grundkursen, som alla tävlingsaktiva simmare, ledare och tävlingsaktiva simmares föräldrar bör genomgå, arrangeras två gånger om året. En gång om året arrangeras även en fortsättningskurs för funktionärer som vill gå som tävlingsledare, starter och bandomare.

Gruppen bevakar även andra relevanta utbildningar på Åland samt i Sverige och Finland.

Under säsongen 22/23 leds gruppen av Christer Andersson