Årsmöte 2023

Medlemmarna i Ålands Simförening r.f. kallas härmed till årsmöte som äger rum söndagen den 29 oktober 2023 kl.16.00, på Ålands Hotell och Restaurangskola Strandgatan 1, i Mariehamn.

På mötet behandlas sedvanliga enligt stadgarnas 3 kap. 5 § nämnda ärenden.

De handlingar (bokslut etc.) som avses i stadgarnas 3 kap. 5 § finns tillgängliga i Mariebads reception samt hemsidan ( se nedan), senast från och med den 18.10.23.

Vi bjuder på lätt lunch före mötet kl.15.00 i Ålands Hotell och Restaurangskola, strandgatan 1

Mariehamn den 11 oktober 2023
Styrelsen