Öspelskriterier

Vid senaste styrelsemöte fastslog styrelsen kriterierna för uttagning till Öspelen på Orkney 2025.

I stort sett är det samma kriterier som gäller som till Guernsey, styrelsen vill uppmuntra till fortsatt träning under och efter gymnasiet och därför finns inga prestationskrav på simmare som är 17 år och äldre under 2025 utan aktivt deltagande i träningar och tävlingar är enda kravet.

För yngre simmare är prestationskravet 500 FINA-poäng under kalenderåret 2024. 500 FINA-poäng betyder att man är i närheten av att kvala till final och yngre simmare med sådan nivå vill man ska få chansen att vara med.

Öspelskriterier