Medlemsanmälan

Medlemsanmälan

Föreningen är dess medlemmar, känner du att du vill vara med i verksamheten antingen som aktiv eller som anhörig till någon aktiv ska du skapa en profil på Suomisport (om du inte redan har en) och sedan genom att klicka på nedanstående länk anmäler du dig som medlem till föreningen. Under fliken betalningar får du sedan betala medlemsavgiften.

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och är för säsongen 2022/23 10€ per person.

Länk till medlemsanmälan på Suomisport för simmare som är aktiva i någon träningsgrupp:
https://seurat.suomisport.fi/invite/5a34e421-5576-40db-846e-16ca506c937f

Länk till anhållan om att bli medlem som ”icke simmande medlem” (dvs alla som inte är aktiva i någon träningsgrupp)
https://seurat.suomisport.fi/invite/3b4926cc-e4ae-4ff9-8e4f-dcfbac43b26b

Som medlem kan man dra nytta av våra medlemserbjudanden: