Sektionsledning, fridykning

Sektionsledning

Fridykningens sektionsledning består av Rasmus Westerback, Andreas Malm, Anders Larsson, Johan Larsson samt Wanja Westerback. De ansvarar för att fridykningsträningen bedrivs på ett säkert sätt, att styrdokumentet för fridykningen hålls aktuellt samt att planera och genomföra fridykningsevenemang och -resor.