Sektionsledning, fridykning

Sektionsledning

De ansvarar för att fridykningsträningen bedrivs på ett säkert sätt, att styrdokumentet för fridykningen hålls aktuellt samt att planera och genomföra fridykningsevenemang och -resor.

Sektionsledningen under säsongen 22/23 består av: Rasmus Westerback