Föreningen

Nyheter

  • Här finns de aktuella dokumenten för årsmötet: Ny version, efter ansökan om PAF-medel De som ännu saknas kommer att läggas ut så snart de är klara!

  • Medlemmarna i Ålands Simförening r.f. kallas härmed till årsmöte som äger rum kl. 18.00, söndagen den 25 oktober 2020, på Hotell och Restaurangskola Strandgatan 1, i Mariehamn.På mötet behandlas sedvanliga enligt stadgarnas 3 kap. 5 § nämnda ärenden. De handlingar …läs mer

  • Ålands Simförening anordnar en tävling inför Tall Ships Races i Mariehamn 2021. Simma sträckorna som fartygen seglar, dividerat med 10. Simma när du vill, ute eller inne under 400 dagar! Välj vilken seglingssträcka du vill börja med. Vinsten är en …läs mer

  • Vi har åter glädjen att presentera en ny medlemsförmån! Medimar Alla medlemmar i Ålands Simförening har möjlighet att besöka naprapat eller fysioterapeut för bedömning och rehabilitering av besvär. Kontaktperson på Medimar är naprapat och fystränare Kristoffer ”Kricke” Weckström. Information om priser och …läs mer

  • Vi har glädjen att erbjudaalla medlemmar i Ålands Simförening r.f. följande, hos Rehab City Ab: Test enligt 9+ screening batteri för att utvärdera eventuell skaderisk. Testet lämpar sig för simmare från 12-13 års ålder.Testet innehåller olika funktionella tester och genomförs …läs mer

  • Styrelsen hade möte 26.03.2020 och som det ser ut nu så har vi ingen fortsatt termin, säsongen 19/20, för grupperna minisim, familjesim, Drop-In, simlekis, simskola, märkesgrupper, teknikskola, medleyskola, utmanare, ungdomsgrupp, fridykning, vuxencrawl, samt Master. För grupperna fortsättare/T1 och UMK, som …läs mer

  • Med hänvisning till Finska Simförbundets och Landskspsregeringens rekommendationer kommer vi INTE att arrangera följande tävlingar på Åland:Seriesimmet del 2/4, 28.3.2020Knattesimmet 4-5.4.2020.Våra egna Simresor utanför Åland under mars-april 2020 ställs in. Vi avvaktar tillsvidare och följer med läget ang maj-juni 2020. …läs mer

  • På senaste styrelsemötet konstaterades att resepolicyn inte var uppdaterad med de senaste ändringarna från sept. 2019.En ny version har därför publicerats.

  • Ålands Simförening erbjuder under vårterminen på lördagar: Babysim kl.10.30-11.00 150€/termin Småbarnssim för 1-3åringar kl.11.00-11.30 150€/termin Familjesim kl.11.30-12.15 för 150€/termin i Mariebads terapibassäng med ledare Emma Militis. Från Mars kommer vi att ojämn vecka ha Drop-in kl.10.15-11.00 och jämn vecka kl12.15-13.00 …läs mer

  • Söndagen 15.03.20 kl.18.00 På Gamla Handels (Östra Skolgatan 2) i auditoriet på vån 4 (observera platsen) Vårmötet är ett tillfälle att bekanta sej med styrelsen, simmare, tränare och andra simmarföräldrar. Mötet är av mera festlig karaktär då plaketter delas ut …läs mer