Sektionsledning, simsektionen

Sektionsledningen, simsektionen

I simsektionen sköter tävlingssimningen. Sektionsledningen ansvarar också för att styrdokumentet är uppdaterat och aktuellt. Sektionsledningen består av Christoffer Kytömäki, Göte Winé, Anders Larsson, Jenny Ek och Kjell Hansen