Suomisport


Suomisport- vårt medlemsverktyg

Från 2021 har Ålands Simförening Suomisport som sitt medlemsverktyg.

I Suomisport har man skydd för personuppgifter enligt dataskyddslagen (GDPR)

– individen ansvarar för sina egna och minderårigas/underhållsberättigades uppgifter.

Skapa en Suomisportprofil:

  • Fyll i ett telefonnummer och klicka på skicka en inloggningskod. Fyll i koden som du får som textmeddelande.
  • Skapa först ett konto för den vuxna och därefter lägger man till barnet eller barnen. Dessa går under benämningen underhållsberättigade. Ungdomar från 16 år kan ha ett eget konto. Om båda föräldrar vill ha tillgång till barnets aktivitetsinformation, behöver ni ta kontakt med supporten för Suomisport.

För att lägg till ytterligare en vårdnadshavare till ditt barn gör så här: ”förälder som har skapat ett barns konto kan lägga till ytterligare en förälder:  Förälder som har skapat barnets konto går till barnets konto -> klicka på redigera info -> lägg till förälder. För att göra detta behöver du en annan förälders efternamn och Suomisport-konto Sport ID-nummer.

Det är du som äger din data och dina uppgifter. Därför är det inte möjligt för någon inom föreningen att lägga till en ny simmare i en grupp eller som medlem.

Tänk på att barn födda på 00-talet har ett A istället för – i personnumret. Om båda föräldrar vill ha tillgång till barnets aktivitetsinformation, behöver ni ta kontakt med supporten för Suomisport. Den förälder som har lagt upp kontot mejlar dem.

Ladda ner appen Suomisport i din telefon. Barn, vars egna telefonnummer finns inlagt i Suomisport, kan också ha appen i sin telefon. På första sidan efter inloggning ser du dina egna uppgifter och barnens. Du ser dina evenemang och vilka medlemskap du har. Klicka på barnets namn för att se evenemangen och vilka medlemskap hen har.

På första sidan ser du rubriker som Grupper, Medlemskap, Kalender och Betalningar. Här ser du vilka grupper du eller dina barn är anmälda till, när träningarna är och om det finns några terminsavgifter att betala.

Suomisport-appen är behändig att använda och du kommer åt alla funktioner genom denna och lite till.

I kalender hittar du uppdaterade uppgifter när träningarna är. Här fyller du i om du/ditt barn kommer på träning eller inte.

Det är viktigt för våra ledare att veta på förhand, eftersom det kan påverka planeringen.

Anmälningar till grupp:
I slutet av juni kommer våra anmälningslänkar ut för inkommande säsong, på hemsidan https://www.asf.ax/foreningen/

Var noga med att ansluta rätt person när du anmäler till grupperna.

Överst står ditt namn och därefter underhållsberättigad och barnets namn. Klicka på barnets.

Medlemskapen kan kontrolleras genom att i appen i vänstra hörnet klicka på medlemskap.

Råkar det bli fel, behöver ni ta kontakt med info@asf.ax, eftersom man inte själv kan korrigera detta.

Betalning av termins- och medlemsavgift

Ett par veckor in i terminen genereras betalningarna.

Då kommer du att se en liten röd prick i appen vid betalningar längst nere i högra hörnet. På datorn ser du dessa uppe till höger. Gå till betalningar via appen eller dator för att betala med antingen kort eller nätbank. Information om terminsavgifterna finns på hemsidan.

Medlemsavgiften kommer i Suomisport appen, efter årsmötet, som oftast är i mitten av oktober.

Vi har även en kategori för stödmedlemmar som heter ”icke simmande medlem”.

Om man slutar simma och inte vill fortsätta som medlem skall det skriftligen anmälas till info@asf.ax eller ÅSF, Pb 72, 22101 Mariehamn

SUOMISPORT info:

Vid tekniska problem, ta kontakt med Suomisports  support: suomisport@olympiakomitea.fi

Vid övriga frågor kontakta: info@asf.ax

Uppge simmarens Sport ID, som ni ser i Suomisport appen, då ni kontaktar oss, så flyter ärendet lättare för oss!

-Suomisport skickar nu ut automatiska påminnelsemeddelanden till den e-postadress som är kopplad till ditt Sport-ID.

-Påminnelsemeddelandet skickas vid förfallna säsongs- och medlemsavgifter, som föreningen skickat till personen eller hens underhållsberättigade.

-I Suomisport-appen kommer även en automatiserad avisering om en ny betalningsbegäran, ett nytt meddelande eller ändring i gruppens evenemang skickats ut.

Om en avisering inte kommer fram?

Om aviseringar inte kommer fram till deltagarna i verksamheten, kan man pröva följande:

1. UPPDATERA SPORTKONTOTS UPPGIFTER 

Den angivna e-postadressen kan vara felaktig eller föråldrad. Kontrollera och uppdatera e-postadressen under rubriken “Redigera dina uppgifter” uppe i menyn.

2. UPPDATERA APPEN I TELEFONENS APPBUTIK OCH TILLÅT AVISERINGAR

Vanligtvis uppdateras Suomisport-appen automatiskt. Om den inte gjort det kan du göra det manuellt. Kommer inte aviseringarna fram lönar det sig att kontrollera att du tillåtit Suomisport-appen att skicka aviseringar. Det gör du i telefonens egna inställningar.

Instruktioner för uppdatering av Suomisport-appen:

Apple: Manuell uppdatering av IOs appar:

Svenska: https://support.apple.com/sv-se/108781  

engelska: https://support.apple.com/en-gb/102629

Manuell uppdatering av Android appar :

Svenska: https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=sv

Engelska: https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=en

Kontrollera och godkänn aviseringar från Suomisport:

Apple: 

Svenska: https://support.apple.com/sv-se/108781

Engelska: https://support.apple.com/en-gb/108781

Android: 

Svensk: https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=sv

Engelska: https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en

Vid behov support kontaktasuomisport@olympiakomitea.fi