Suomisport


Suomisport- vårt medlemsverktyg

Medlemshanteringen är en viktig del i administrationen i en förening. Den ska vara lätt att använda och samla in all den data som är nödvändig. Ett medlemssystem behövs för att hålla koll på närvaro på träningar, samla in statistik över utövare och fungera som en informationskanal. Men det kräver att du som medlem, eller förälder till medlem, också anammar systemet.

Suomisport är framtaget av finska olympiska kommittén och ÅSF tog i bruk det våren 2021.

Gå in på Suomisport och bekanta dig med systemet. Steg ett är att skapa en profil i Suomisport.

Skapa en profil i Suomisport

● Gå till www.suomisport.fi. Uppe i högra hörnet kan du välja språk genom att trycka på en flagga. Klicka på logga in.

● Fyll i ett telefonnummer och klicka på skicka en inloggningskod. Fyll i koden som du får som textmeddelande.

● Skapa först ett konto för den vuxna och därefter lägger man till barnet eller barnen. Dessa går under benämningen underhållsberättigade. Ungdomar från 16 år kan ha ett eget konto. Om båda föräldrar vill ha tillgång till barnets aktivitetsinformation, behöver ni ta kontakt med supporten för Suomisport.

● Ladda ner appen Suomisport i din telefon. Barn, vars egna telefonnummer finns inlagt i Suomisport, kan också ha appen i sin telefon.

På första sidan efter inloggning ser du dina egna uppgifter och barnens.

-Meddelanden: är vår huvudsakliga kanal för info, vi önskar därför att man innan simning går in i Suomisport appen och tittar under meddelanden om det kommit någon info. till exempel om gruppen blir inställd med kort varsel, p.g.a sjuka ledare och att vi inte fått in vikarie.

-Kalender: Här ser du alla träningstillfällen för säsongen. Här skall du kruxa i om du/underhållsberättigad kommer på simning eller inte, så att ledarna vet hur många som är på kommande (extra viktigt nu i förkylningstider då vi kanske kan hålla gruppen med en ledare om vi vet att inte alla barn är på plats)

-Grupper: här ser du vilken grupp du/underhållsberättigad simmar i, viktigt t.ex om ni kontaktar verksamhetsledaren i något ärende, att ni kan berätta vilken grupp simmaren simmar i.

-”Betalningar”: här kommer terminsavgiften och medlemsavgiften som en nätbetalning. Du betalar med tex bankkort eller Bank ID. När betalningarna kommer ut i Suomisport appen, sätter jag ett meddelande i Suomisport, info kommer även på hemsidan https://www.asf.ax/ och på våran Facebook https://www.facebook.com/groups/989892467741851.

Ligger betalningen under ”öppna” så är den obetald och skall betalas omgående. Under ”betalda” kan du se vilka betalningar du gjort.

-Licenser: De som tävlar och har börjat simma mera än 25m på våra månadstävlingar skall skaffa en tävlingslicens i Suomisport. Licensen köps under ”gör inköp”. Förnyas/införskaffas på hösten

För att se om ni har licensen till er underhållsberättigade, så skall ni gå till

”underhållsberättigade”-> ”gå till den underhållsberättigades profil” och scrolla längst ner på sidan, där ser man om simmaren har licensen i skick. Under rubriken ”licenser” på startsidan, syns bara om du som vuxen har en licens.

-Medlemskap: här skall den som simmar stå som aktiv medlem. Alla som simmar i ÅSF bör vara medlemmar i föreningen eftersom bl.a våra verksamhetsbidrag beror på medlemsantalet.

Man kan även stå som ”icke simmande medlem” om man vill stöda föreningen trots att man inte simmar i grupp. Det lönar sej att vara medlem för 10€ per säsong, då vi har fina medlemserbjudanden. Hur man söker medlemskap och våra medlemserbjudanden hittar ni på hemsidan asf.ax , under ”föreningen -> medlemanmälan”

Suomisport är fortfarande under uppbyggnad och förbättringar sker kontinuerligt.

Support kan man få från: suomisport@olympiakomitea.fi

Vi har två medlemsklasser i ÅSF: aktiv medlem =simmare, icke simmande medlem=medlemmar som vill stöda ÅSF som förening.

Medlemsavgiften är 10€ och betalas på hösten. Meddelande kommer i Suomisport appen då det är dags att betala avgiften. Info kommer även på hemsidan asf.ax och på våran Facebook https://www.facebook.com/groups/989892467741851

Länkar till medlemsregistret:

-AKTIV MEDLEM https://seurat.suomisport.fi/invite/5a34e421-5576-40db-846e-16ca506c937f

-ICKE SIMMANDE MEDLEM https://seurat.suomisport.fi/invite/3b4926cc-e4ae-4ff9-8e4f-dcfbac43b26b

För oss är det jätteviktigt att alla sätter sig in i systemet och använder det. Det är avgörande för oss som förening när det kommer till att samla in statistik, vilket vi gör kontinuerligt för att kunna påverka på olika sätt och ansöka om bidrag. Suomisport följer alla GDPR-regler, vilket innebär att det är användaren som äger sin data. Men vi hjälper gärna till om ni behöver hjälp.

Vid tekniska problem, ta kontakt med Suomisport support. suomisport@olympiakomitea.fi.

Övriga frågor riktas till Verksamhetsledare Henny Hammar -Erikson på: info@asf.ax