Öspelskvaltider

Öspelskvaltider

Kriterierna för deltagande i Öspelen 2025 på Orkney har nu fastställts.

Simmare som gör resultat över 500 FINA-poäng är kvalificerade oavsett ålder.
Simmare födda 2008 och tidigare (17 år och äldre) kan kvalificera sig genom aktivt deltagande på träningar och tävlingar utan att nå 500 FINA-poäng. Det gäller då att man deltar på minst tre träningspass samt deltar aktivt både i inbjudningstävlingar och tävlingar på hemmaplan .

Kvalperioden för båda alternativen är 1.1 2024 — 31.12 2024.

Fördelning av grenar

Eftersom vi redan i början av 2024 kan se att det är många simmare som klarar kvaltiderna och är intresserade av att delta kommer fördelningen av vem som simmar vilken sträcka att genomföras enligt följande:

  • De två simmare med bästa uppnådda tid under 2024 i respektive gren kommer erbjudas plats i respektive gren.
  • Om någon av dem tackar nej till platsen kommer personen på tredje plats att erbjudas platsen, om denna också tackar nej erbjuds platsen till fjärde person osv.
  • Om de två platser vi har på respektive gren inte fylls kan även andra som uppfyller kvalificeringsreglerna men inte simmat grenen erbjudas plats.

Rankingen grenvis finns tillgänglig på https://asf.simning.ax/10basta.

Alla bör dock vara medvetna om att på den sidan finns endast resultat uppnådda av simmare i Ålands Simförening, men andra simmare som uppfyller Öspelens deltagarkriterier kan vara aktuella.
Öspelens regler säger att man ska vara född på den ön man representerar, eller vara mantalsskriven där minst 1 år före invigningsdagen.

Öspelskriterier