Föreningskläder

Ana-Maria M.Linde har hand om föreningskläderna i Ålands Simförening.
Hon tar upp beställningar två gånger per år.

I början av höstterminen (september) och i början av vårterminen (januari).

Alla beställningar skickas via epost till: anamariap22@hotmail.com (inte messeger, sms o dylikt).

Föreningskläder