Tävling

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén består av Jan Lindholm, Carina Wikström och Kjell Hansen och har till uppgift att koordinera tävlingar inom simsektionen.

Under verksamhetsåret 2016-17 har gruppen också till uppgift att se till att det skapas en checklista för vad som ska göras och när inför tävlingar.
Aktuella tävlingar under året är, utöver de månatliga Månadstävlingarna och Nyårssimmet, Vikingsimmet i oktober, SFI-mästerskapen i början av februari, Knattesimmet i början av april.