Tävling

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén säsongen 22/23 leds av Linda Sundström har till uppgift att koordinera tävlingar inom simsektionen.

Aktuella tävlingar under året är, utöver de månatliga Månadstävlingarna och Nyårssimmet, Knattesimmet som arrangeras i början av april. Planeringsgruppen för Knattesimmet leds av Nina Peippo.