Simlinjen

Simlinjen

Simlinjen är Svenska Simförbundets utvecklingstrappa och visar hur en optimal och långsiktig simutveckling bör se ut baserat på erfarenhet, forskning och framtidsanalys.Utvecklingstrappan består av åtta stadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om han eller hon riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. Utvecklingsstadium 1 riktar sig exempelvis till verksamhet för de allra yngsta barnen (0-4 år), och utvecklingsstadium 7 riktar sig till verksamhet för vuxna simmare som valt att satsa fullt ut på simning under ett antal år.

Utvecklingsstadium 1 – Vattenvana och aktiv start 0-4 år

Utvecklingsstadium 1 riktar sig till verksamhet för de allra yngsta barnen och deras föräldrar. Fysisk aktivitet är nödvändigt för en hälsosam utveckling av barn och påverkar bland annat kognitiv förmåga, koordination, generella motoriska färdigheter, känslor, fantasi, självkänsla, självförtroende och sociala färdigheter.

Grupper i Ålands Simförening – Babysim,
Minisim och Familjesim

Utvecklingsstadium 2 – Lekfull siminlärning och rörelseglädje 4-8 år

Utvecklingsstadium 2 riktar sig till verksamhet för barn från cirka 4-8 års ålder, som genom målrelaterade lekar utifrån barnets egna förutsättningar läs sig de elementära grunderna i de fyra simsätten med slutmålet att bli simkunnig. Verksamheten innehåller roliga, utmanande och progressiva övningar, både i vatten och på land.

Grupper i Ålands Simförening- Simlekis, Simskola, Teknikskola och Medleyskola

Mer info om Utvecklingsstadium 2 på Svensk Simidrotts webbplats

Utvecklingsstadium 3 – Teknikinlärning och fysisk aktivitet 7 – 11/12 år

Utvecklingsstadium 3 riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, som genom målrelaterade lekar och övningar vidareutvecklar grunderna i de fyra simsätten utifrån varje individs egna förutsättningar, men slutmålet att kunna tävla alternativt ta simmärken och simma för välmående. I detta utvecklingsstadium inleds guldåldern för att utveckla motoriska färdigheter. Det är därför viktigt att så många barn som möjligt nu inte bara lär sig olika simfärdigheter, utan också att de får så stor variation av aktiviteter som möjligt.

Grupper i Ålands Simförening – Utmanare, Fortsättare och Tävlare (men i år har vi ingen grupp för Tävlare)

Mer info om Utvecklingsstadium 3 på Svensk Simidrotts webbplats

Utvecklingsstadium 4 – Lära sig simträning 9/10 år – 12/13 år

Utvecklingsstadium 4 riktar sig till barn från cirka 9 – 10 år och upp till att puberteten inleds. När tillväxtspurten har påbörjats och simmaren har uppnått en social, kognitiv och emotionell mognad är simmaren redo för nästa stadium. Under utvecklingsstadium 4 fortsätter guldåren för utveckling av motoriska färdigheter. Därför bör möjligheterna till inlärning och utveckling av motoriska färdigheter såväl på land som i vatten fortsätta att prioriteras. Detta sker bäst genom fortsatt lekfulla övningar och varierande simträning. Under detta stadium ökar tävlandet, framför allt utanför hemmaföreningen.

Grupper i Ålands Simförening – T1, T2 och T3 (men i år är det bara en T1-grupp som finns)

Mer info om Utvecklingsstadium 4 på Svensk Simidrotts webbplats

Utvecklingsstadium 5 – Träna och tävla 12/14 år – 15/17 år

Utvecklingsstadium 5 riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för detta stadium när tillväxtspurten har inletts och hon eller han uppnått tillräcklig social, mental och kognitiv mognad. Under dessa år sker stora förändringar fysiskt då simmarna växer både längd- och viktmässigt. De blir också mer mottagliga för ren konditionsträning. Detta är viktiga är för att framför allt utveckla ”motorn”, det vill säga hjärta och egenskaper som har med kondition och uthållighet att göra. Möjligheten att ”styrketräna hjärtat” kommer att ha stor betydelse för en god kondition och uthållighet senare i livet. Simmarna är i slutet av detta stadium också betydligt mer mottagliga än tidigare för att bygga muskler.

Grupper i Ålands Simförening – UMK Yngre och UMK Äldre (men i år har vi bara en UMK Äldre-grupp)

Mer info om Utvecklingsstadium 5 på Svensk Simidrotts webbplats

Utvecklingsstadium 6 – Träna för att prestera 15/17 år och uppåt

Utvecklingsstadium 6 riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att satsa på simning fullt ut. Simmarna går nu oftast i gymnasiet och det är viktigt att öka träningsdosen genom hela stadiet så att inte simmaren planar i sin utveckling. De flesta simmare har i detta utvecklingsstadium slutat växa på längden, framför allt flickor. Däremot kan fortfarande en naturlig muskulär tillväxt ske, framför allt för pojkar. Träningen kommer nu att ha en helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen då simmaren inte längre får något gratis via tillväxt.

Grupper i Ålands Simförening- Elit (men i år simmar de simmarna tillsammans med UMK Äldre)

Mer info om Utvecklingsstadium 6 på Svensk Simidrotts webbplats

Utvecklingsstadium 7 – Träna för att nå full potential/vinna 17/19 år och uppåt

Utvecklingsstadium 7 riktar sig till verksamhet för vuxna simmare som valt att satsa fullt ut på simning, minst på halvtid. Här hamnar de som är beredda att satsa helt och hållet under ett antal år för att utveckla sin potential till fullo. Det handlar inte enbart om att förbättra sina topprestationer utan också om att upprepa dem över tid. Ett mått på utveckling är till exempel ett ökat antal toppresultat och topprestationer på årsbasis.

Denna typen av grupp kommer inom överskådlig framtid inte att finnas i Ålands Simförening.

Mer info om Utvecklingsstadium 7 på Svensk Simidrotts webbplats

Utvecklingsstadium 8 – Simma hela livet 7 år och uppåt

Detta utvecklingsstadium börjar när individen bestämt sig för att inte göra den tävlingssatsning som stadierna 6 och 7 innebär, eller om man känner att man inte har intresset att tävla utan bara vill simma för att ta märken och få röra på sig lite. Inträdet kan ske i unga år, men det kan också ske senare i livet, då individen gått igenom flera av de andra utvecklingsstadierna, eller i bästa fall alla ända upp till utvecklingsstadium 7. I stadium 8 kan simningen utgöra huvudidrott, men på en motions-, rekreations- och hälsonivå. Simningen kan också utgöra ett komplement till en annan huvudidrott eller vara ett inslag i en masters- eller triathlonsatsning.

Grupper i Ålands Simförening – Märkesgrupper, Ungdomsgrupp, Vuxenteknik och Masters

Mer info om Utvecklingsstadium 8 på Svensk Simidrotts webbplats