Öspelskriterier

Vid senaste styrelsemöte fastslog styrelsen kriterierna för uttagning till Öspelen på Orkney 2025. I stort sett är det samma kriterier som gäller som till Guernsey, styrelsen vill uppmuntra till fortsatt träning under och efter gymnasiet och därför finns inga prestationskrav Läs mer…