Åland Sport Week

Simningen är med i Åland Sport Week – och vårt viktigaste mål är att skapa en rolig och annorlunda tävling för både ÅSF:are och simmare utifrån! Delta du också! ÅSW pågår flera dagar, men simningen är lördagen den 29.6 Ingen Läs mer…

Årsmöte 2023

Medlemmarna i Ålands Simförening r.f. kallas härmed till årsmöte som äger rum söndagen den 29 oktober 2023 kl.16.00, på Ålands Hotell och Restaurangskola Strandgatan 1, i Mariehamn. På mötet behandlas sedvanliga enligt stadgarnas 3 kap. 5 § nämnda ärenden. De Läs mer…

Öspelskriterier

Vid senaste styrelsemöte fastslog styrelsen kriterierna för uttagning till Öspelen på Orkney 2025. I stort sett är det samma kriterier som gäller som till Guernsey, styrelsen vill uppmuntra till fortsatt träning under och efter gymnasiet och därför finns inga prestationskrav Läs mer…

Ledarkurs 26-27 augusti

Årets Simidrottsledarkurs hålls 26.-27 augusti i Ålands Idrottscenter. Alla ledare som inte gått kursen uppmanas att anmäla sig senast 1 augusti enligt anvisningarna i nedanstående pdf.