Årsmöte

Medlemmarna i Ålands simförening kallas härmed till årsmöte som äger rum på Ålands sjöfartsmuseums auditorium, onsdagen den 30 oktober kl 18.00. På mötet behandlar vi sedvanliga ärenden som ankommer på mötet enligt stadgarna 3 kap. 5 §. Handlingar inför mötet Läs mer…