Simlinjen, nivå 6

Simlinjen, nivå 6

Träna för att prestera

Utvecklingsstadium 6 riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att satsa på simning fullt ut. Simmarna går nu oftast i gymnasiet och det är viktigt att öka träningsdosen genom hela stadiet så att inte simmaren planar i sin utveckling. De flesta simmare har i detta utvecklingsstadium slutat växa på längden, framför allt flickor. Däremot kan fortfarande en naturlig muskulär tillväxt ske, framför allt för pojkar. Träningen kommer nu att ha en helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen då simmaren inte längre får något gratis via tillväxt. Det är därför viktigt att simmaren uppnått goda mentala, tekniska och fysiologiska (i första hand aeroba och styrkemässiga) grundfärdigheter för att klara av och tillgodogöra sig den kommande träningen. Träningen i detta utvecklingsstadium är likartad den för vuxna idrottare även om den totala träningstiden ännu inte ligger på samma nivå. Simmaren är i detta stadium mottaglig, utifrån individuella förutsättningar, för alla typer av träning. Inledningsvis bör simmaren också exponeras för olika typer av träning (olika kombinationer av volym och intensitet) för att säkerställa den fortsatta individuella träningsinriktningen. Kapacitetsanalyser samt långsiktiga utvecklingsplaner bör göras. I detta stadium tävlar simmaren på JSM eller däröver. För svensk simnings utveckling är det viktigt att så många simmare som möjligt uppnår målen i utvecklingsstadium 5 med en hög såväl prestations- som färdighetsnivå så att de kan fortsätta in i utvecklingsstadium 6. Även om det inte sker så stora fysiska förändringar utifrån tillväxt i detta stadium sker det framför allt stora psykosociala förändringar som kommer att ha stor betydelse för simmarens fortsatta utveckling.

Ålder

Inträde i detta stadium sker när mognad, rätt nivå och ambition uppnåtts. Detta sker dock tidigast runt 15 års ålder för flickor och 17 års ålder för pojkar.

Syfte

  • Att simmaren ska prestera som tävlingssimmare.
  • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, men som nu är mer specifika utifrån individuella förutsättningar samt specialsimsätt och specialdistanser.

Slutmål

  • Simmaren ska ha en kontinuerlig prestationsförbättring på specialsimsätt och specialdistanser. Simmaren bör också visa på god utveckling på 200 meter medley.
  • Simmaren ska ha alla de grundläggande kapaciteter och färdigheter (fysiska, tekniska, taktiska, mentala och sociala) som har betydelse för den fortsatta simutvecklingen i utvecklingsstadium 7.
  • Träningsfokus har ändrats från att bygga färdigheter och kapaciteter till att maximera prestationen.
  • Simmaren bör ha genomfört minst 900 träningstimmar per år inom simverksamhet i slutet av stadiet.
  • Simmaren bör vara minst kvalificerad för SM.