Simlinjen, nivå 4

Simlinjen, nivå 4

Lära sig simträning

Utvecklingsstadium 4 riktar sig till barn från cirka 9 – 10 år och upp till att puberteten inleds. När tillväxtspurten har påbörjats och simmaren har uppnått en social, kognitiv och emotionell mognad är simmaren redo för nästa stadium. Under utvecklingsstadium 4 fortsätter guldåren för utveckling av motoriska färdigheter. Därför bör möjligheterna till inlärning och utveckling av motoriska färdigheter såväl på land som i vatten fortsätta att prioriteras. Detta sker bäst genom fortsatt lekfulla övningar och varierande simträning. Under detta stadium ökar tävlandet, framför allt utanför hemmaföreningen. Simträningen bör i den senare delen av stadiet successivt trappas upp, både vad gäller antalet träningstillfällen och längden på simträningen. Detta för att personen ska vara förberedd för nästa stadium. Fortsättningsvis använder Simlinjen begreppet frisim i stället för crawl.

Ålder

Inträde sker enligt kronlogisk ålder, normalt vid cirka 9 – 10 år men rätt färdighetsnivå krävs för att tillgodogöra sig träningen i detta utvecklingsstadium. Utträde sker däremot enligt biologisk ålder, när tillväxtspurten inleds, runt en kronlogisk ålder av 12-14 år. Flickor ligger cirka 1-2 år före pojkar. Simmarna stannar cirka 2-3 år i detta utvecklingsstadium.

Syfte

 • Att simmaren ska få en grundläggande förståelse för simträningens olika
  delmoment.
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad teknik i alla fyra simsätten som kommer att ge en bättre simork.

Slutmål

 • Simmaren ska visa en god utveckling på 200 meter medley och 400 meter frisim vilket visar på en god allsidighet och uthållighet.
 • Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i samtliga fyra simsätt.
 • Simmaren bör ha tävlat och uppnått utveckling på 200 meter ryggsim, bröstsim, frisim och 100 meter fjärilsim.
 • Simmaren ska ha erhållit Pokal 3 på Utmanartävlingen.
 • Simmaren bör ha deltagit på Simiaden, Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå. Simmaren har också provat på att åka iväg på tävlingar cirka 2 gånger per år. Minst en gång av dessa med övernattning.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 300 träningstimmar per år i simverksamhet och totalt 450 träningstimmar per år.
 • Simmaren ska klara av de träningsserier som rekommenderas i tabell 13 (se Simlinjen).
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land.