Simlinjen, nivå 3

Simlinjen nivå 3

Teknikinlärning och fysisk aktivitet

Utvecklingsstadium 3 riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, som genom målrelaterade lekar och övningar vidareutvecklar grunderna i de fyra simsätten utifrån varje individs egna förutsättningar, men slutmålet att kunna tävla alternativt ta simmärken och simma för välmående. I detta utvecklingsstadium inleds guldåldern för att utveckla motoriska färdigheter. Det är därför viktigt att så många barn som möjligt nu inte bara lär sig olika simfärdigheter, utan också att de får så stor variation av aktiviteter som möjligt.

Ålder

7-11/12 år. Simmaren befinner sig cirka 2-3 år i detta utvecklingsstadium. Eftersom flickor utvecklas tidigare än pojkar kommer de generellt att vara 1-2 år före i detta stadium.

Syfte

  • Att stimulera till att simmaren blir intresserad och positivt inställd till att utöva tävlingssimning som idrott.
  • Att utveckla tekniken i de fyra simsätten genom kroppskännedom och kroppskontroll.
  • Att utveckla såväl generella som specifika motoriska färdigheter genom att stimulera till daglig fysisk aktivitet.

Slutmål

  • Simmaren ska ha utvecklat tekniken i de fyra simsätten.
  • Simmaren ska klara 200 meter crawl, ryggsim, bröstsim, medley och 50 meter fjärilsim regelrätt med start, vändning och målgång.
  • Simmaren ska ha klarat pokal 2 på Utmanartävlingen samt teknikskolans guldplakett.
  • Simmaren bör ha genomfört minst 300 träningstimmar sammanlagt per år, i och utanför den organiserade simverksamheten.
  • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land.