Simlinjen, nivå 7

Simlinjen, nivå 7

Träna för att nå full potential/vinna

Utvecklingsstadium 7 riktar sig till verksamhet för vuxna simmare som valt att satsa fullt ut på simning, minst på halvtid. Här hamnar de som är beredda att satsa helt och hållet under ett antal år för att utveckla sin potential till fullo. Det handlar inte enbart om att förbättra sina topprestationer utan också om att upprepa dem över tid. Ett mått på utveckling är till exempel ett ökat antal toppresultat och topprestationer på årsbasis. Precis som i utvecklingsstadium 6 är det träningen som är av helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen. Träningen i detta stadium planeras individuellt och den aktive bör här nå maximal träningsvolym och belastning under sin idrottskarriär. Därför kommer det ställas stora krav på den totala återhämtningen och olika återhämtningsstrategier är av yttersta vikt. Kapacitetsanalyser, samt långsiktiga utvecklingsplaner, ska göras och kontinuerligt följas upp och utvärderas. I detta stadium tävlar simmaren på minst SM-nivå och har motivation och fokus mot att nå en internationell simkarriär. De flesta simmare i seniorlandslaget och näst därtill återfinns i detta stadium. Precis som i det föregående stadiet sker här inte några direkta fysiska förändringar genom tillväxt. Däremot kan det fortfarande ske en rad psykosociala förändringar i simmarens liv som kan ha betydelse för simmarens fortsatta utveckling

Ålder

Inträde i detta stadium sker när mognad, rätt nivå och ambition uppnåtts. Detta sker dock tidigast runt 17 års ålder för flickor och 19 års ålder för pojkar.

Syfte

  • Att simmaren ska optimera förutsättningarna för att nå sin fulla potential.
  • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen men nu uteslutande utifrån individuella förutsättningar samt specialdistanser.

Slutmål

  • Simmaren ska visa på kontinuerlig prestationsförbättring och ska uppnå full potential på specialdistans/-er.
  • Simmaren ska träna för att uppnå såväl toppresultat som topprestationer.
  • Simmaren ska ha alla de kapaciteter och färdigheter (fysiska, tekniska, taktiska, mentala och sociala) som innebär att simmaren har nått sin optimala förmåga.
  • Simmarens träningsfokus ska vara mot perfektion vad gäller färdigheter, samt maximering av tävlingsspecifika färdigheter.
  • Simmaren bör ha genomfört 1200 – 1400 träningstimmar per år inom simverksamheten i mitten av detta stadium.