Simlinjen, nivå 8

Simlinjen nivå 8

Simma hela livet

Detta utvecklingsstadium börjar när individen bestämt sig för att inte göra den tävlingssatsning som stadierna 6 och 7 innebär. Inträdet kan ske i unga år, men det kan också ske senare i livet, då individen gått igenom flera av de andra utvecklingsstadierna, eller i bästa fall alla ända upp till utvecklingsstadium 7. I stadium 8 kan simningen utgöra huvudidrott, men på en motions-, rekreations- och hälsonivå. Simningen kan också utgöra ett komplement till en annan huvudidrott eller vara ett inslag i en masters- eller triathlonsatsning.

Ålder

Inträde kan ske genom hela livet, när full simkunnighet uppnåtts.

Syfte

Att stimulera till ett livslångt deltagande inom simidrotten för en aktiv och hälsosam livsstil.

Slutmål

  • Förbättrade fysiska egenskaper, som kondition, styrka, uthållighet och rörlighet.
  • Förbättrade simspecifika färdigheter i alla fyra simsätt.
  • Individuellt uppsatta prestationsmål.