Höstterminsavgifter 2023

Nu finns höstterminsavgiften för grupperna:
UMK 1, UMK 2, T1, fortsättarna , utmanarna, teknikskola grön, parasim, simskola lila, simlekis lila, ungdomsgruppen,masters, fridykare yngre och äldre, minisim blå och röd samt familjesim

i era Suomsiport appar under fliken ”betalningar”, görs som en nätbetalning.