Åländsk simstatistik

Nytt år och dags att summera 2017 i siffror och diagram.

Rekord

2017 blev ett av de bättre åren med 138 nya rekordnoteringar, aningen färre än förra året men ändå nästbästa sen toppnoteringen 2007. Det är fler seniorrekord än nånsin och fördelningen mellan damer och herrar är jämnare även om damerna fortfarande slår dubbelt så många rekord som herrarna.

Rekordsammanställning.pdf

Statistik

FINA-poäng är ett sätt att jämföra resultat mellan olika grenar och under olika år i förhållande till världsrekorden.
Det finns tre olika uppställningar,

  1. De 20 bästa resultaten (ett per person), som visar nivån på de bästa simmarna
  2. De 100 bästa resultaten totalt, som visar bredden på toppen
  3. Alla resultat över 300 poäng som visar bredden på föreningen som helhet

20-bästa resultaten

Medel och lägsta nivån är högre än förra året, men ligger på samma nivå som det gjort sen början av 2000-talet dvs runt 350 resp 450. Högsta har stigit två år i rad och kan förklaras av Olivia Weuros utveckling. Med tanke på att hon bytt till Raisio kommer troligen toppen att dala under 2018.

Frisim och kortdistans är fortfarande mycket dominerande medan ryggsimsnoteringar är obefintliga. Könsfördelningen är aningen bättre men fortfarande dominerar damerna.

100-bästa resultaten

Bredden är fortfarande mycket tunn, det är 4 simmare som står för de 100 bästa noteringarna. Nästsämst under hela perioden som statistiken noterats för (2000-talet). Det finns förklaringar till det låga antalet simmare, stor bredd i repertoaren och flitigt tävlande är två faktorer som gör att antalet minskar, därför är kombinationen med de två övriga uppställningarna viktig.

300+ FINA-poäng

Nivån 300 är en lagom nivå att jämföra från år till år och visar på bredden. I år är det 26 simmare som når den gränsen, ungefär i nivå med snittet på 2000-talet. Det glädjande är att antalet simmare i intervallen 300-399 och 400-499 ökar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots att siffrorna inte alla pekar uppåt kan man nog konstatera att simningen är på uppgång.

ÅländskSimstatistik.pdf