Rekordsammanställning och Simstatistik 2022

Rekordsammanställning

Rekordsammanställningen för 2022 är en lika tråkig läsning som 2021, inga rekord noterade i någon åldersgrupp under 55 år. Det är andra året i rad utan att något rekord satts

Rekordsammanställning 2022

Simstatistik

Simstatistiken är lite intressantare och man kan skönja en liten uppgång i alla tre kategorierna (Topp 20 simmare, Topp 100 resultat & 300+ FINA). Toppnoteringarna är högre än förra året, för topp 100 resultaten visar både lägsta- och medelvärdet på ökningar sen bottenåret 2020. Könsfördelningen visar emellertid en väldig övervikt för damerna, endast 1 resultat bland de 100 toppnoteringarna gjordes av en herre, och bland de 20 simmare med högsta noteringarna är det nästan dubbelt så många damer som herrar (13-7).
Simsättsfördelningen är också ojämn, frisim dominerar bland de 20 bästa simmarna medan bröstsim är det simsätt som dominerar de 100 bästa resultaten.
Åldersfördelningen bland de simmare som har över 300 FINA-poäng visar också på en stigande andel simmare under 15 år för andra året i rad, tyvärr är det färre simmare totalt som når 300 poäng 2022 och noteringen med 15 simmare är bottennotering sen statistiken började noteras (år 2000)

Simstatistik 2022

Förklaringar

När rekordsammanställningen inleddes fanns inga Masterssimmare alls och det verkade onödigt att ha med alla Masterskategorierna upp till 90 år och därför slutade jag räkna rekord satta för simmare äldre än 55 år.
Glädjande nog finns en del Masterssimmare i ålderskategorin 55 år och äldre, men rekordsammanställningen tar inte med dem ändå.

Kategorin ”Topp 20 simmare” visar nivån på de bästa simmarna, ju högre siffror desto duktigare simmare.
Kategorin ”Topp 100 resultat” visar bredden på toppen, ju fler unika simmare som finns med desto bredare är toppen, ju högre värden på högsta/medel/lägsta-värden desto bättre.
Kategorin ”300+ FINA” visar bredden på simmarna, ju fler som når 300 FINA-poäng desto bättre. 300 FINA-poäng är en hyfsad nivå på tävlingssimmare.