Åländska Mästerskap

Från och med februari 2020 har vi fått sanktion av Ålands Idrott att arrangera Åländska Mästerskap i simning.

Det betyder att det på de flesta månadstävlingarna kommer att koras åländska mästare på två distanser. Tävlingarna har ingen åldersklass, Ålands Idrotts juniorålder är 20 år och med tanke på det fåtalet aktiva vi i så fall skulle ha i seniorklassen har vi valt att bara ha en åldersklass.

Följande sträckor gäller respektive månad:
Januari: 200fr & 50 fj
Februari: 200br & 50 ry
Mars: 200me & 100 ry
April: 400me & 50fr
Maj: 400fr & 100br
September: 100fj & 100me
Oktober: 1500fr
November: 200ry & 100fr
December: 200fj & 50br