Uppdaterade FINA-regler

I samband med sommarens FINA konferens blev det en del justeringar i tävlingsreglerna.

Nu är ändringarna publicerade och infogade i FINAs regler, en sammanfattning av ändringarna finns också.

I Finland kommer reglerna att träda i kraft den 21 september, de finska reglerna uppdateras för närvarande och kommer att publiceras i en ny version inom kort. Även de svenska reglerna uppdateras och kommer att publiceras inom kort.