Årmöte

Föreningen höll igår sitt ordinarie årsmöte med en tapper skara besökare, 25 personer räknades in och samtliga sektioner fanns representerade.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet redovisades och godkändes, verksamhetsplanen och budgeten likaså. Verksamhetsplanen behöver dock justeras för att bättre visa föreningens bredd i samband med bidragsansökningar, vilket ekonomi- och informationskommittén fick i uppdrag att se över.
Verksamheten fortsätter på inslagen väg, men under året ska föreningen jobba för att erbjuda utökad verksamhet både för personer med funktionsvariationer och icke-simkunniga vuxna.

Verksamhetsgranskningen var odramatisk och godkändes utan vidare diskussion.

I styrelsen omvaldes Kjell Hansen, Bodil Karlsson och Daniel Flöjt på två år samt Jenny Ek på ett. Marcus Måtar och Ia Colérus fick ordinarie platser på två år. Till suppleanter fick Katarina Donning förnyat förtroende och Mikaela Lingonblad valdes in som ny suppleant. Rasmus Westerback som avgick ur styrelsen fick tillsammans med Kasimir Antbrams uppdraget att fungera som valberedning inför nästa årsmöte. Även verksamhetsgranskaren Dan-Erik Woivalin omvaldes.
Precis som förra året fick styrelsen förtroendet att inom sig välja ordförande och att utse representanter vid möten där föreningen får vara representerad.

Mötet avslutades efter en knapp timme.