INFO FRÅN STYRELSEN: Angående Coronaviruset

Med hänvisning till Finska Simförbundets och Landskspsregeringens rekommendationer kommer vi INTE att arrangera följande tävlingar på Åland:
Seriesimmet del 2/4, 28.3.2020
Knattesimmet 4-5.4.2020.
Våra egna Simresor utanför Åland under mars-april 2020 ställs in. Vi avvaktar tillsvidare och följer med läget ang maj-juni 2020.

Månadstävlingarna, ÅM, håller vi som planerat, liksom Vårmötet söndag 15.3.2020 kl 18.