TERMINSAVGIFT VÅREN 2021

Kompensation för inhiberad verksamhet pga Covid-19 pandemin våren 2021.

Vi påminner om att vi redan har haft ett antal träningsveckor och terminsavgiften bör betalas. Terminsavgiften finns för betalning i Suomisport under betalningar.

ÅSF:s styrelse har tagit beslutet att i mån av möjlighet förlänga terminen med ett par veckor. En del grupper har haft träning utomhus eller digitalt under uppehållet. Eftersom vi inte i nuläget kan säga hur många veckor som faktiskt inhiberas, så kommer vi att kompensera förlorade träningsveckor i slutet av terminen.

Alla behöver alltså ansluta sig till medlemsregistret i Suomisport. Vi behöver även kunna lämna in statistikuppgifter till olika instanser för att kunna ansöka om bidrag mm. Det i sin tur inverkar på terminsavgiftens storlek och förenings möjlighet att bedriva en bra verksamhet för alla.

Inför höstens anmälningar kommer anvisningar om hur man anmäler sig att skickas ut via Suomisport.

Vi är tacksamma för att många redan anslutit sig till Suomisport och betalat sin terminsavgift. Hör av dig om du behöver dela upp betalningen eller har andra frågor.

Suomisport uppdateras efterhand med aktuell information om när grupper startar och eventuella avvikelser för olika grupper, så kom ihåg att ladda ner appen för att kunna ta emot meddelanden.

Hoppas att vi snart kan återgå till normal verksamhet!!!