VÅRTERMINSAVGIFT

Nu ligger vårterminsavgiften i Suomisport appen under ”betalningar”, för de grupper som startat sin vårtermin.


Gå in i Suomisport appen eller via websidan och gör som en nätbetalning med Bank ID eller med bankkort, sista förfallodag 28.02.22.

Ligger det en betalning till där, för medlemsavgiften, så betala den också (10€).

Passa också på att titta under fliken ”medlemskap” att ni kommit ihåg att ansöka om medlemskapet.

Några simmare har fortfarande inte gjort det och det är viktigt att man finns medlemsregistret som aktiv simmare, då det ligger till grund för våra bidragsansökningar, som gör att vi sedan kan hålla terminsavgifterna på en bra nivå.

Hittar du inget medlemskap till simmaren under fliken ”medlem”, lägg in simmaren i medlemsregistret med denna länk:

https://seurat.suomisport.fi/invite/5a34e421-5576-40db-846e-16ca506c937f