Årsmöte

Medlemmarna i Ålands simförening kallas härmed till årsmöte som äger rum på Ålands sjöfartsmuseums auditorium, onsdagen den 30 oktober kl 18.00.

På mötet behandlar vi sedvanliga ärenden som ankommer på mötet enligt stadgarna 3 kap. 5 §. Handlingar inför mötet finns tillgängliga i Mariebads reception senast 23.10.2019. 

Mariehamn den 14 oktober 2019
/Styrelsen