Årsmöte 2020

Medlemmarna i Ålands Simförening r.f. kallas härmed till årsmöte som äger rum kl. 18.00, söndagen den 25 oktober 2020, på Hotell och Restaurangskola Strandgatan 1, i Mariehamn.På mötet behandlas sedvanliga enligt stadgarnas 3 kap. 5 § nämnda ärenden. De handlingar (bokslut etc.) som avses i stadgarnas 3 kap. 5 § finns tillgängliga i Mariebads reception samt hemsidan, senast från och med den 18 oktober 2020. Vi bjuder på kaffe med något sött till!

Mariehamn den 08 oktober 2020
Styrelsen