Årsmöte 2021

Medlemmarna i Ålands Simförening r.f. kallas härmed till årsmöte som äger rum kl. 14.00, söndagen den 17 oktober 2021, på Ålands Hotell och Restaurangskola Strandgatan 1, i Mariehamn.

På mötet behandlas sedvanliga enligt stadgarnas 3 kap. 5 § nämnda ärenden.
Föredragningslista Årsmötet

De handlingar (bokslut etc.) som avses i stadgarnas 3 kap. 5 § finns tillgängliga i Mariebads reception samt hemsidan, senast från och med den 3 oktober 2021.

Vi bjuder på kaffe med något sött till!

Mariehamn den 24 september 2021

Styrelsen