Årsmöte 2022

Medlemmarna i Ålands Simförening r.f. kallas härmed till årsmöte som äger rum kl. 13.30, lördagen den 15 oktober 2022, på Ålands Hotell och Restaurangskola Strandgatan 1, i Mariehamn.

På mötet behandlas sedvanliga enligt stadgarnas 3 kap. 5 § nämnda ärenden.

De handlingar (bokslut etc.) som avses i stadgarnas 3 kap. 5 § finns tillgängliga i Mariebads reception samt hemsidan, senast från och med den 7 oktober 2022.

Vi bjuder på pastasallad efter månadstävlingen kl. 13.00 i Hotell och Restaurangskolan.
Vill du äta? Anmäl dig i SuomiSport via evenemangen, så vet vi hur mycket vi ska reserverar mat.

Mariehamn den 29 september 2022
Styrelsen


Revisionsberättelse