Inställd simning tom 14 mars

INHIBERING AV SIMGRUPPER 22.2 – 14.3 2021.

ÅSF Styrelse har igår tagit beslutet att vi pausar simträningen för ALLA grupper fram till den 14:e mars 2021.

Detta med anledning av Landskapsregeringens rekommendationer om max 10 personer i grupp inomhus.

Det finns grupper med fler deltagaren än 10 och enstaka grupper med färre deltagare, men för att detta inte ska drabba orättvist så kommer uppehållet att gälla alla grupper och till ovanstående datum.

Det finns ett undantag och det är de elitsatsande ungdomarna på tävlingsnivå, UMK-gruppen, som ges möjlighet till ledarledd landträning utomhus under denna tid.

Fortsätt följa vår hemsida, asf.ax och facebookgruppen, Ålands Simförening. I dessa tider kan information komma med kort varsel.

Det är också viktigt att alla har uppdaterat sina kontaktuppgifter såsom e-post och mobiltelefonnummer. Om inte, så kontakta verksamhetsledare Henny, i första hand via e-post info@asf.ax.