Skapa Suomisport profil

Från 2021 så kommer Ålands Simförening inte att använda Membra som sitt medlemsregister, utan vi går in i Suomisport som är ett digitalt verktyg för idrotter. I Suomisport har man skydd av personuppgifter enligt dataskyddslagen förverkligas (GDPR) – individen ansvarar för sina egna och minderårigas/underhållsberättigades uppgifter.

Första momentet är att skapa en Suomisport profil.(läs nedan hur du gör) Det önskar jag att ni gör redan nu. Vecka 3 ska jag troligen få skolning på Ålands Idrott och börja bygga grupperna i Suomisport,som ni skall bjudas in till. Så i slutet av januari, början på februari hoppas jag att i kan gå över till Suomisport.

1.Skapa en Suomisportprofil:

På första sidan, https://info.suomisport.fi/, välj svenska på flaggorna uppe i hörnet (om du inte föredrar finska eller engelska) välj: Logga in.

När du har anmält dig själv, lägger du till ditt barn och fyller i hens uppgifter.

Det är du som äger din data och dina uppgifter. Därför är det inte möjligt för någon inom föreningen att lägga till en person i en grupp.

Tänk på att barn födda på 00-talet har ett A istället för – i numret. Om båda föräldrar vill ha tillgång till barnets aktivitetsinformation, behöver ni ta kontakt med supporten för Suomisport. Den förälder som har lagt upp kontot mejlar dem.

Vid tekniska problem, ta kontakt med Suomisports  support. suomisport@olympiakomitea.fi