Åländsk simstatistik 2020

Årets statistiksammanställning är liksom rekordsammanställningen en trist läsning till största delen beroende på Covid-19 som la en sordi på i stort sett hela året. Endast i januari och februari var tävlingsverksamheten på en normal nivå.

Fina topp 20 (endast 1 resultat per simmare)

Alla kurvorna pekar neråt och når historiskt låga nivåer, för första gången har en högsta poäng noterats under 500 och för första gången sen 2000-talets början är 20:e platsen under 300.
Att 20:e platsen är så låg kan man skylla på att det är väldigt mycket färre resultat som noterats så många har inte simmat sina specialsträckor och därmed blir 20:e platsen sämre.
Av samma anledning jämnar säkert också fördelningen mellan distanser ut sig och noteringarna för 100m-sträckor är större än normalt.

Fina topp 100 (flera resultat per simmare)

Även här pekar alla kurvorna neråt, och orsakerna är troligen de samma som för topp-20, att antalet tävlingar och resultat är på en mycket lägre nivå än normalt. Trenden är emellertid mycket tydligare vilket visar sig genom att antalet simmare som slår sig in på topp 100 är hela 18 stycken mot normalt hälften så många.

Fina 300+

Under året når 19 simmare (13 damer och 6 herrar) 300-poängsgränsen och precis som för de tidigare kategorierna beror det på att simmarna tävlat mycket mindre än tidigare år och därmed missat sina specialdistanser och tuffare motstånd vilket drar ner resultaten.