Tränarutbildning!

Det här kom i min mailbox idag…

Välkommen som tränare!

I det här Tränarpasset berättar vi om en helt ny, webbaserad och kostnadsfri introduktionsutbildning för tränare.
Den har kommit till för att du som är ny som tränare, oavsett ålder på dina aktiva, ska få en första inblick i vad tränarrollen innebär och konkreta tips om ledarskap och träning som ger dig en bra start i ditt tränarskap.

Läs Tränarpasset här >>

Gå in och läs vidare och titta på videorna!