Årsmöte

IFK Simning Åland håller sitt första ordinarie årsmöte den 18 september kl 18:00 i Kyrkby Högstadies auditorium.

Stadgeenliga förhandlingar, bland annat kommer stadgeändringar att föreslås och föreningens namn diskuteras.

Medlemmarna påminns om att inkomma med motioner till styrelsen senast 18.8 för att kunna behandlas på mötet.