Bomarsund Open Water Challenge, uppdaterad info!

Starttiden har fastställts till 10:30, pre-race info hålls 15 minuter före start.

Båda loppen startas samtidigt men med olika vinklar mot startbryggan, 3km loppet startar framför 1,5km-loppet.

Deltagarlistan finns tillgänglig här: Deltagarlista-BOWC-2017.pdf

Notera att det i den finska versionen av inbjudan som finns på Finska Simförbundets sidor felaktigt står att våtdräkt inte får användas. Den informationen är gammal och gäller inte för årets tävling, FINA och Nordiska regler säger följande:

Under 16 ̊C är våtdräkt obligatorisk, mellan 16 ̊C och 18 ̊C rekommenderas våtdräkt, mellan18 ̊C och 23 ̊C är våtdräkt tillåten. Över 23 ̊C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.