High five

Ålands Simförening deltar i High Five

Ålands Idrott i samarbete med Rädda Barnen har bjudit in alla föreningar som sysslar med barn och ungdomsidrott till ett antal träffar för att arbeta fram en handlingsplan så att alla barn och unga som idrottar ska göra det i en förening där de känner sig trygga och välkomna. Tanken är att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen.

Inkludering, allas lika värde och rent spel är något som föreningen tycker är mycket viktigt och det finns tydligt skrivet i Föreningshandboken. Därför var det naturligt att vi deltar i detta projekt med deltagare från ledarsidan, styrelsen och de aktiva.