Årsstatistik

2016 är till ända och det är dags att summera upp året i siffror och diagram.

Antalet rekord, 151, är nästbäst under 2000-talet, bara 2007 var ”värre” ur rekordsynpunkt med sina 157.

Fördelningen av FINA-poäng stämmer däremot till eftertanke. De 100 bästa resultaten är gjorda av endast 3 simmare, Jenny Ek, Jessica Lindholm och Olivia Weuro.

Tittar man lite närmare på sammanställningen ser man att damerna dominerar fullständigt med 142 mot 9.
Även om ungdomsrekorden är mycket fler än seniorrekorden, 105 mot 31, är det glädjande många seniorrekord. Endast 2004 var bättre med 44.

Rekordsammanställningen Rekordsammanställning.pdf

FINA-poäng är en beräkning av uppnådda tider som gör att man kan jämföra resultat mellan olika grenar (i förhållande till världsrekordet) och mellan olika år. Listorna uppdateras årligen.

En intressant lista är de 20 bästa simmarnas resultat, högsta poängen är högre än på många år, men både lägsta och snittet sjunker och ligger oroväckande lågt. Dominansen av kort frisim är också stor, 15 av 20 resultat är frisim och hälften av de 20 simmarnas bästa resultat är noterat på 50m frisim.

Ett annat mått är de 100 bästa resultaten, och där är det endast 3 simmare, lägsta antalet i hela sammanställningen! Både högsta, lägsta och snittet ökar något. Även bland dessa resultat dominerar frisim.

Ett tredje mått är simmare som nått 300 FINA-poäng eller mer. Även här är antalet simmare längre än på mycket länge, endast 20 simmare når den gränsen. Det som gläder är att äldersspannet på simmarna ökar och för 10 året i rad ökar även de äldsta på listan.

ÅländskSimstatistik.pdf